માવઠામાં અસરગ્રસ્ત રાધનપુર, સાંતલપુરના 127 ગામોમાં પાક નુકસાનીનો સર્વે શરૂ કરાયો

તાજેતરમાં કમોસમી વરસાદમાં પાટણ જિલ્લાના છેવાડાના રાધનપુર સાંતલપુર પંથકમાં રવિ પાકોને નુકસાન થતા ખેતીવાડીતંત્રએ 21 ગ્રામસેવકોની ટીમો દ્વારા આ વિસ્તારના 127 ગામોમાં પાક નુકસાનીના સર્વેની કામગીરી શરૂ કરી છે. સર્વે બાદ તેનો રિપોર્ટ સરકારમાં આપવામાં આવશે.

Clemente Del Vecchio : કોલેજ જવાની ઉંમરમાં આ છોકરો બની ગયો અબજોપતિ

Clemente Del Vecchio World’s Youngest Billionaire : ઈન્ટરનેશનલ મેગેઝીન ફોર્બ્સે અબજોપિતઓની યાદી બહાર પાડી હતી, જેમાં 19 વર્ષના એક છોકરાઓ બધાનું ધ્યાન પોતાની બાજુ ખેંચી લીધું. 19 વર્ષીય ક્લેમેન્ટ ડેલ વેક્ચિઓની કુલ સંપત્તિ $4 બિલિયન હતી, જે 33,000 કરોડથી પણ વધારે છે.  ક્લેમેન્ટ ડેલ વેક્ચિઓને વિરાસતમાં મળેલા બિઝનેસથી ઓળખ મળી. તેમના પિતા અબજોપતિ ઈતાલવી લિયોનાર્ડો … Read more

ChatGPT Voice Feature Available To All Users For Free

ChatGPT Voice Feature Available To All Users For Free : In the fast-paced world of technology, AI has emerged as a significant player, particularly in the realm of social media and various online platforms. Today, let’s delve into the latest update: the ChatGPT Voice feature, now accessible to all users. Despite the ongoing debates surrounding … Read more

India vs Australia T20 Series : Match Timing And Where To Watch Free

In this discussion, we will delve into the India vs Australia cricket match, a topic currently buzzing across the internet as the public seeks information. The online community is eager to learn not only about the match itself but also details regarding its schedule and timing. To cater to this curiosity, we have compiled relevant … Read more

Is Walmart open on Thanksgiving

Retail establishments across the United States typically either shut down or adjust their business hours during holidays like Thanksgiving, Christmas, and New Year’s Eve. In 2020, due to the pandemic, stores closed on Thanksgiving Day, and since then, numerous retailers have continued the tradition of holiday closures as Thanksgiving approaches. Here’s a breakdown of what … Read more

The television review of the ‘Squid Game’ reality show portrays it as relentlessly dystopian and irresistibly captivating.

Since the moment Reed Hastings joined an earnings call sporting a green-and-white tracksuit, it became evident that Netflix might have drawn misguided lessons from the success of “Squid Game.” In 2021, the South Korean drama, crafted, written, and directed by the auteur Hwang Dong-hyuk, unexpectedly captivated a global audience with its bleak and violent allegory … Read more

Rock & Roll Hall of Fame Ceremony Shifts from HBO to Disney+

In a notable change, the 2023 Rock & Roll Hall of Fame ceremony, which had been broadcast on HBO since 1995, is making its way to Disney+ and ABC as part of a fresh agreement. This year’s ceremony will be streamed live coast-to-coast on Disney+ on Friday, November 3. Additionally, Disney-owned linear network ABC will … Read more

Sir Michael Gambon, Renowned for ‘Harry Potter’ Dumbledore Role, Passes Away at 82

On Thursday, the family of Sir Michael Gambon, best known for his iconic portrayal of Professor Albus Dumbledore in the “Harry Potter” film series, announced his passing at the age of 82. In a statement issued by his representative, Clair Dobbs, on behalf of his wife, Anne Miller, and son Fergus, they expressed their devastation … Read more

What Is Latte Makeup Trend? All About the New TikTok Trend

Latte Makeup Trend

Latte Makeup Trend : Indulge in the latest makeup sensation – the mesmerizing latte makeup trend. This viral beauty craze has taken TikTok by storm, captivating the attention of beauty enthusiasts worldwide. Not only will we delve into the intricacies of latte makeup, but we’ll also uncover Hailey Bieber’s stunning take on this trend, as … Read more

Shocking Twist in Subhashree Sahu Scandal: Unveiling the Hidden Truth Behind Viral Video!

Shocking Twist in Subhashree Sahu Scandal

In recent days, the internet has been abuzz with curiosity about a viral video involving Subhashree Sahu, a young woman from Ganjam, Odisha. Nestled along the Bay of Bengal, Odisha is renowned for its rich tribal heritage and historic Hindu temples. As the video spread like wildfire across various social media platforms, Subhashree Sahu became … Read more

10 BEST MOVIES ON NETFLIX 2023 10 MOST POPULAR MOVIES RIGHT NOW The Most Beautiful Nature Photos From Around the World Celebrities spotted at the Balenciaga Fall 2024 Fashion Show 49ers vs. Eagles