યોગી સરકારના 100 દિવસ પૂરા કરવા વારાણસીમાં PM મોદી; રૂ. 1800 કરોડના પ્રોજેક્ટનું ઉદ્ઘાટન કરવા

યોગી આદિત્યનાથ સરકારના બીજા કાર્યકાળના 100 દિવસ પૂરા થયાની ઉજવણી કરવા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે 7 જુલાઈએ વારાણસીની મુલાકાત લેશે.

Read more