પાટણનાં સમી તાલુકામાં પહોંચ્યો વંદે ગુજરાત વિકાસ યાત્રાનો રથ

પાટણના ગુજરવાડા ગામે કલેકટરશ્રીની અધ્યક્ષતામાં રાત્રી સભાનું આયોજન કરાયું કલેકટરશ્રીના વરદ હસ્તે વિવિધ યોજનાઓના લાભાર્થીઓને લાભ વિતરણ કરાયું આઝાદી કા

Read more

દાહોદ જિલ્લામાં વંદે ગુજરાત વિકાસ યાત્રાને ગામે ગામ વ્યાપક જન પ્રતિસાદ

વંદે ગુજરાત વિકાસ યાત્રાના બીજા દિવસે દાહોદ, ઝાલોદ અને સીંગવડ તાલુકાના ૭૪ ગામોમાં રથ ફરી વળ્યાં, ૩૩૨૦ લોકો આ વિકાસયાત્રામાં

Read more