જુના મોબાઈલ ફોન અને સિમકાર્ડ વેચનાર વેપારીઓએ ગ્રાહકોની વિગતો દર્શાવતું રજીસ્ટર નિભાવવું ફરજીયાત

આતંકવાદી પ્રવૃત્તિ આચરતા ઈસમો આવા ગુના આચરવા માટે જૂના મોબાઇલની ખરીદી કરતા હોવાનું અને આવા કૃત્યને અંજામ આપી આવા મોબાઈલ

Read more