યોગ દિવસની ઉજવણીને અનુલક્ષીને કલેક્ટરશ્રી સુપ્રિત ગુલાટીનાં અધ્યક્ષ સ્થાને બેઠક યોજાઈ

૨૧મી જૂને પાટણમાં ઉજવાશે ‘વિશ્વ યોગ દિવસ’ ‘માનવતા માટે યોગ’ થીમ અંતર્ગત કરાશે ‘વિશ્વ યોગ દિવસ’ની ઉજવણી પાટણ ખાતે આગામી

Read more