શા માટે શ્રીલંકાની અર્થવ્યવસ્થા પડી ભાંગી અને ટાપુ રાષ્ટ્ર માટે આગળ શું છે?

શ્રીલંકાના વડા પ્રધાને ગયા મહિનાના અંતમાં કહ્યું હતું કે ટાપુ રાષ્ટ્રની દેવાથી ભરેલી અર્થવ્યવસ્થા “પતન” થઈ ગઈ છે કારણ કે

Read more