શ્રીલંકામાં 60 લાખ નાગરિકો પર ખાદ્ય સંકટ, WFPએ 500 કરોડ રૂપિયાની સહાયની માંગ કરી

રાજકીય સંકટ વચ્ચે શ્રીલંકામાં સ્થિતિ કથળી રહી છે. અહીંની અર્થવ્યવસ્થા એટલી બધી પડી ભાંગી છે કે લોકોને પેટ્રોલ અને ડીઝલ

Read more

શા માટે શ્રીલંકાની અર્થવ્યવસ્થા પડી ભાંગી અને ટાપુ રાષ્ટ્ર માટે આગળ શું છે?

શ્રીલંકાના વડા પ્રધાને ગયા મહિનાના અંતમાં કહ્યું હતું કે ટાપુ રાષ્ટ્રની દેવાથી ભરેલી અર્થવ્યવસ્થા “પતન” થઈ ગઈ છે કારણ કે

Read more