પાટણનાં સમી તાલુકામાં પહોંચ્યો વંદે ગુજરાત વિકાસ યાત્રાનો રથ

પાટણના ગુજરવાડા ગામે કલેકટરશ્રીની અધ્યક્ષતામાં રાત્રી સભાનું આયોજન કરાયું કલેકટરશ્રીના વરદ હસ્તે વિવિધ યોજનાઓના લાભાર્થીઓને લાભ વિતરણ કરાયું આઝાદી કા

Read more