વેકેશનમાં પ્રવાસીઓની પ્રથમ પસંદગી બની વર્લ્ડ હેરિટેજમાં સ્થાન ધરાવતી રાણકી વાવ

માત્ર એક જ મહિનામાં 49 હજાર જેટલા પ્રવાસીઓએ લીધી રાણકી વાવની મુલાકાત ઉનાળાના વેકેશન દરમ્યાન પ્રવાસોના સ્થળો પર મુલાકાતીઓની ભીડ

Read more