બનાસકાંઠા: કાંકરેજ તાલુકાના વેપારી મથક થરા ખાતે નકલી પીએસઆઈ મહિલા સાથે ઈકો ચાલક ઝડપાયા

ગાંધીનગર પીએસઆઈ તરિકે ફરક બજાવતાં હોવાનું જણાવ્યું હતું મહિલા પોલીસે. થરા પોલીસ દ્વારા સઘન પૂછપરછ કરવામાં આવતાં આખરે મહિલા ભાંગી

Read more