વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીની મહાકાલી માતા પ્રત્યેની આગવી શ્રદ્ધા-આસ્થા

ધુમ્મસ વાળા વાતાવરણ અને વરસાદના અમી છાંટણા વચ્ચે ફીટ ઇન્ડિયાના પ્રણેતા વડાપ્રધાનશ્રી યુવાનોને શરમાવે તેવી સ્ફૂર્તિથી પગથિયાં ચડીને મહાકાલી માતા

Read more