મહેસાણા: દૂધ સાગર ડેરીના 280 કરોડના પાવડર પ્લાન્ટ મુદ્દે ઉઠ્યા આક્ષેપો

દૂધ સાગર ડેરીના પૂર્વ વાઇસ ચેરમેન મોઘજી દેસાઈના આક્ષેપો દૂધ સાગર ડેરીના 280 કરોડના પાવડર પ્લાન્ટ મુદ્દે કર્યા આક્ષેપો હાલમાં

Read more

મહેસાણા: યાત્રાધામ અને શક્તિપીઠ બહુચરાજી મંદિર હસ્તકના અને ગાયકવાડ સરકાર વખતના તળાવની અવદશા સામે આવી

શક્તિપીઠ બહુચરાજી માં ગાયકવાડી તળાવની અવદશા મંદિર હસ્તકના આ તળાવની ફરતે દુકાનો બંધાયેલી છે દુકાનદારો આ તળાવમાં કચરો ફેંકતા તળાવની

Read more