આરોગ્ય મંત્રીશ્રી ઋષિકેશ પટેલ વિવિધ યોજનાના લાભ મેળવનાર પાટણના લાભાર્થીઓ સાથે કરશે સંવાદ

કેન્દ્ર સરકારની ૦૮ વર્ષની ઉપલબ્ધિઓ, ગરીબ કલ્યાણ, સેવા સુશાસન અંતર્ગત હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટી ખાતે યોજાશે કાર્યક્રમ પાટણ ખાતે આગામી

Read more