હરિદ્વાર કંવર યાત્રા માટે સંપૂર્ણ રીતે સજ્જ: ડીએમ વિનય શંકર પાંડે

કંવર યાત્રા શરૂ થવામાં માત્ર એક સપ્તાહ બાકી છે ત્યારે હરિદ્વાર પ્રશાસને કહ્યું છે કે તે ટ્રાફિક અને સુરક્ષા પડકારો

Read more