શ્રીલંકામાં 60 લાખ નાગરિકો પર ખાદ્ય સંકટ, WFPએ 500 કરોડ રૂપિયાની સહાયની માંગ કરી

રાજકીય સંકટ વચ્ચે શ્રીલંકામાં સ્થિતિ કથળી રહી છે. અહીંની અર્થવ્યવસ્થા એટલી બધી પડી ભાંગી છે કે લોકોને પેટ્રોલ અને ડીઝલ

Read more