દાહોદ જિલ્લાના પ્રાથમિક શાળાના ૫૧ શિક્ષકોનો વિદાય સન્માન સમારોહ યોજાયો

શિક્ષકોને સેવાનિવૃત્તિના મળવાપાત્ર તમામ લાભોના પ્રમાણપત્રો અપાયા દાહોદનાં એન.ઇ. જીરૂવાલા શાળા ખાતે ગત તા. ૩૧ મેના રોજ નિવૃત થયેલા ૫૧

Read more