રાજ્યને આજે મળેલા રૂ.૨૧,૦૦૦ કરોડનાં વિકાસ પ્રકલ્પો ગુજરાતનાં વિકાસથી ભારતનાં વિકાસની પ્રતિબદ્ધતાને બળ આપશે: વડાપ્રધાનશ્રી

પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના ગરીબો અને વંચિતો માટે આશિર્વાદરૂપ સાબિત થઈ રહી છે: ભાનુમતીબેન મકવાણા પાટણમાં પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાનાં લાભાર્થીઓને પ્રતીકરૂપે

Read more