પાટણ જિલ્લાને સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ પ્લાનિંગમાં ઉત્તમ પ્રદર્શન બદલ સર્ટીફિકેટ ઑફ એક્સલન્સ એનાયત

જિલ્લા કૌશલ્ય વિકાસ આયોજન ૨૦૨૦-૨૧ અંતર્ગત મિનિસ્ટ્રી ઑફ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ દ્વારા એનાયત પ્રમાણપત્ર સ્વિકારતાં નિવાસી અધિક કલેક્ટરશ્રી નવી

Read more