બનાસકાંઠા: દિયોદર તાલુકાના નવા ખાતે આવેલ હાઇવે રોડ ઉપર તળાવમાં બનાસ ડેરીના નામે તળાવ ઊંડું કરવાની કામગીરી માં માટીનું બારો બારિયું

બનાસકાંઠા જિલ્લાના દિયોદર તાલુકાના અગાઉ વખા ગ્રામ પંચાયત માં આવતું હતું જેમાં હવે ગ્રામ પંચાયત અલગ થવાથી વહીવટદાર ની નિમણુક

Read more

બનાસકાંઠા: કાંકરેજ તાલુકાના વેપારી મથક થરા ખાતે નકલી પીએસઆઈ મહિલા સાથે ઈકો ચાલક ઝડપાયા

ગાંધીનગર પીએસઆઈ તરિકે ફરક બજાવતાં હોવાનું જણાવ્યું હતું મહિલા પોલીસે. થરા પોલીસ દ્વારા સઘન પૂછપરછ કરવામાં આવતાં આખરે મહિલા ભાંગી

Read more