મહેસાણા: યાત્રાધામ અને શક્તિપીઠ બહુચરાજી મંદિર હસ્તકના અને ગાયકવાડ સરકાર વખતના તળાવની અવદશા સામે આવી

શક્તિપીઠ બહુચરાજી માં ગાયકવાડી તળાવની અવદશા મંદિર હસ્તકના આ તળાવની ફરતે દુકાનો બંધાયેલી છે દુકાનદારો આ તળાવમાં કચરો ફેંકતા તળાવની

Read more