યુએસ: એટલાન્ટામાં લેન્ડિંગ વખતે સ્પિરિટ એરલાઇન્સના પ્લેનમાં આગ લાગી, તમામ મુસાફરો સુરક્ષિત

એરપોર્ટ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, રવિવારે એટલાન્ટામાં લેન્ડિંગ વખતે પ્લેનની એક બ્રેક વધુ ગરમ થઈ ગઈ હતી અને થોડા સમય

Read more