5,700 તીર્થયાત્રીઓની આઠમી બેચ જમ્મુથી અમરનાથ તીર્થ માટે રવાના

જમ્મુ, 7 જુલાઈ, ચુસ્ત સુરક્ષા વચ્ચે, દક્ષિણ કાશ્મીર હિમાલયમાં અમરનાથના 3,880-મીટર ઊંચા ગુફા મંદિરના બે બેઝ કેમ્પ માટે ગુરુવારે અહીંથી

Read more