‘ભારત માને છે કે વિશ્વ એક કુટુંબ છે, માનવતાની પ્રગતિ માટે AI વિકસાવી રહ્યું છે’: રાજનાથ સિંહ

ભારત વિશ્વને એક વિશાળ કુટુંબ માને છે તેના પર ભાર મૂકતા, કેન્દ્રીય સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહે સોમવારે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું

Read more